Комплексна проверка на “АКЕ ПЛАСТ” ООД, на 27.06.2013 г.

Комплексна проверка на “АКЕ ПЛАСТ” ООД, на 27.06.2013 г.