Комплексна проверка на “АГРОТЕХЧАСТ” АД, гр. Оряхово, на 21.02.2013г.

Комплексна проверка на “АГРОТЕХЧАСТ” АД, гр. Оряхово, на 21.02.2013г.