Комплексна проверка на “АГРОТЕХЧАСТ” АД, гр. Оряхово, на 18.02.2014г.

Комплексна проверка на “АГРОТЕХЧАСТ” АД, гр. Оряхово, на 18.02.2014г.