Комплексна проверка на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, на 25.07.2014г.

Комплексна проверка на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, на 25.07.2014г.