Кампания “Да изчистим България” на 12 май 2012г

По повод кампанията “Да изчистим България”на 12 май 2012г. и как да станем част от тази инициатива предоставяме следната информация.

         Общините,които желаят да се включат в кампанията трябва да подадат заявление на сайта на адрес: www.daizchistim.bg,където има качен формуляр на заявление за участие.

           Ваучерите за безплатно гориво ще бъдат предоставяни от верига бензиностанции ОМV.До 04 май представител на  ОМV ще се свърже с одобрените,на които ще бъдат предоставени боновете за гориво.

            За организирането и извозването на събраният отпадък, РИОСВ-Враца ще осигури координирането и приемането му на РДБО Враца-Мездра и РДНО Оряхово на територията на област Враца.Помощните материали(чували и ръкавици)ще бъдат изпращани до общините,които ще организират тяхното раздаване.Ще бъдат предоставени два цвята чували: жълти, за пластмасови отпадъци  и черни, за други битови отпадъци.

           За транспортирането на строителни, едрогабаритни и други големи отпадъци ще се търси помощта на координаторите на общините, за което ще бъде предоставен телефон за връзка.Независимо в коя част на територията на града са събрани отпадъците може да се свържете с Асоциацията на земеделските производители в България на тел.0887633331 и Врачанския Съюз на зърнопроизводителите на тел.091582160 за транспортирането на отпадъците.

           От 12 до 14 май ще е осигурен свободен достъп до съществените общински депа за всички тронспортни средства,които се включват в инициативата.

         На 12 май в РИОСВ-Враца ще има отворен зелен телефон: 092 629 211, на който гражданите ще могат да получат отговор на всички въпроси: вида на отпадъка,местата за събиране,който ще бъде отворен от 9:00 д 19:00 часа.

 

         Всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа може да се получи информация по кампанията на нашия зелен телефон 070011205.