Изтича последния срок за заявяване участие в разпределение на билки

Остават 14 дни за подаване на заявления за участие в разпределение на билки получени от естествени находища под специален режим на опазване и ползване през 2014 година.

Крайният срок за включване в разпределението на квоти е 31 декември. Заявленията подадени в РИОСВ – Враца трябва да бъдат придружени със справка за изкупените билки под специален режим през 2013 година.

В разпределението могат да бъдат допуснати само билкозаготвители, които имат пунктове на територията на област Враца, отговарящи на изискванията, подали са необходимите документи в срок и не са извършвали нарушения на режима на опазване и ползване на лечебните растения през предходната година. На база направените заявки следва да бъде издадена заповед от министерството на околната среда и водите, с която се определят допустимите количества за събиране през 2014 година. Отпуснатите количества ще бъдат разпределени между билкозаготвителите от комисия с представители на РИОСВ, общините и Държавните горски стопанства на територията на областта.

Част от растенията, които са под специален режим и се срещат на територията на област Враца са червен божур, лечебна иглика, лазаркиня, лудо биле, лечебен ранилист и шапиче. Под специален режим на опазване и използване се поставят отделни видове диворастящи лечебни растения, когато ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или съществува опасност от проява на такава тенденция.

Условията за опазване и използване на растенията под специален режим са регламентирани в Закона за лечебните растения.

 

 

18.12.2013 г.