Издаване на решение по чл.20, ал.1 от Наредбата за извършване на оценка за степента на въздействие на План, Програма, Проект и ИП върху ЗЗ

Downloads

РЕШЕНИЕ № 2-ОС / 2010 г.
размер: 150 KB
РЕШЕНИЕ № 4-ОС / 2009 г.
размер: 146 KB