Информация за бедстващи бели щъркели

Във връзка със застудяването и зачестилите сигнали за премръзнали щъркели от различни населени места Министерството на околната среда и водите съветва гражданите, намерили птица в безпомощно състояние в населените места или около тях, да потърсят помощ на „зеления“ телефон на съответната Регионална инспекция по околна среда и води , да сигнализират в горските стопанства или в съответната община. От съществено значение е факта, че щъркелите, както повечето птици мигрират на юг не заради студеното време, а заради липсата на храна - извършват хранителна миграция. Те се хранят основно с дребни влечуги, гризачи и насекоми. Въпреки по-студеното време в последните дни, достъпът до храна не е проблем, тъй като водоемите не са замръзнали.  Важно е да се знае, че не всяка птица, която стои неподвижно е бедстваща. Птиците стоят на едно място  в неподвижно състояние, за да пестят така необходимата за оцеляването им енергия,  с полуразперено оперение, за да съхраняват топлината си.

РИОСВ-Враца се обърна към кметовете на кметствата и общините на територията на областта с молба за съдействие при подаване на сигнали от страна на гражданите за бедстващи или премръзнали птици. В случай, че птицата е с обледенени и замръзнали крила, но няма видими наранявания, е необходимо оказване на първа помощ и последващо пускане на птицата на свобода след  изсъхване на оперението.