Информационния център на РИОСВ-Враца посреща ученици

В информационния център на РИОСВ – Враца, по инициатива на техния ръководител гостуваха ученици от пети и седми клас на СУ „Христо Ботев” във Враца. Децата, участници в екоклуба към училището се запознаха със защитените растителни и животински видове, начините за тяхното опазване и мерките за увеличаване на популацията им. В презентация бе представена работата на РИОСВ – Враца по опазване на биологичното разнообразие, характеристика за района, флората и фауната. Пред децата беше излъчен документален филм за дивата природа на резерват „Врачански карст”. Всички посетители получиха албум на резервата и картички с рисунки от него.