Природна забележителност “Говедарника”

Цели на обявяване: пещера - надписи и рисунки

Местоположение:

Област: Враца; Община: Мездра; Населено място: с. Царевец

Площ: 2,5 хектара

Документи за обявяване:

Заповед № 1799 от 30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 59/1972)

Режим на дейности:

  1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;
  2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време;
  3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на същите;
  4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения облик на месността, включително и на водните течения;
  5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания, сталактитите и други формиции в пешерите;
  6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи.

Разрешава се извеждането на санитарни сечи и отсичането на престарелите и с влошени декоративни качества дървета.

Природна забележителност „Говедарника“ се намира в местността Говедарника, която представлява крайречна тераса, оградена със скален венец.

 Край село Царевец, недалеч от Мездра, при един широк завой на р. Искър се намират двата скални масива Средния камък и Говедарника. Там могат да бъдат открити малки, не особено дълбоки пещери и ниши, но отрупани с рисунки и надписи, на 40-метровите скали.

Те са изследвани от специалисти, като в тях са открити много графити с фигурални, антропоморфни и абстрактни изображения.

Изключителната картинна галерия, под открито небе съдържа множество рисунки на елени, слънчеви символи и др.