Европейска седмица на мобилността- 2015 г.

               Регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността е отворена.


          Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт. Тази година кампанията се провежда под мотото „Избери. Промени. Комбинирай.“ Общините, които желаят да се включат в честването на кампанията е необходимо да регистрират даденото населено място на следната интернет страница: http://registration.mobilityweek.eu/login.php. Възможно е регистрацията да се направи както на български, така и на английски език. След одобрение на формулярите за участие от страна на националните координатори, в страницата на ЕСМ ще бъде публикувано участието на населеното място- кандидат.

          Информация за ЕСМ може да намерите и на интернет страницата на МОСВ на адрес: http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=63


           РИОСВ- Враца кани всички общини, населени места, учебни заведения и др. на територията на област Враца, да се включат с подходящи екоиницитиви в ЕСМ!