Експертите на РИОСВ-Враца почистваха в района на „Врачански карст“

          РИОСВ – Враца се включи в кампанията "Да изчистим България заедно" на 7 юни. Експертите почистваха подходите към резерват „Врачански карст“ - подхода на маршрута за водопад „Скакля”, района на природна забележителност „Вратцата” и територии, граничещи с резервата.

В акцията се включиха и жителите на село Люти брод, община Мездра, които почистваха района на природна забележителност „Ритлите”, попадаща на територията на селото. По време на почистването бяха събрани общо 4,560 тона отпадъци, които са извозени да най-близките депа.

09.06.2015 г.
Пресцентър РИОСВ - Враца
  снимки