Експерти от РИОСВ Враца ще участват в среднозимното преброяване на водолюбиви птици

                Колко и какви видове водолюбиви птици зимуват в язовир “Дъбника” до град Враца и в река Искър по поречието й от с. Лютиброд, общ. Мездра до с. Чомаковци, общ. Червен браг, област Плевен, ще установяват в края на тази седмица експерти от РИОСВ – Враца, съвместно със специалисти от Българската орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците и Сдружение за дивата природа “Балкани”. Мониторингът се осъществява в рамките на 39-то за България среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици.
По време на мониторинга експертите ще следят и за наличието на нарушения. В разгара на ловния сезон те ще контролират дали защитени от закона видове птици са обект на ловците. При констатиран обстрел на защитени видове птици, законът предвижда глоба от 100 до 5 000 лева и отнемане на ловния билет, като за малкия корморан се предвижда дори лишаване от свобода до 2 години.
През изминали години, експертите са преброявали във Врачанска област над 700 водолюбиви птици, като най-голям брой е установяван от видовете лиски (белочела водна кокошка) и зеленоглави патици, както и отделни екземпляри бяла и сива чапла, голям корморан и звънарка.

Преброяването се организира за 39 пореден път в цяла Европа и е официално приета методика за мониторинг в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. То се извършва едновременно на територията на цяла Европа и се организира от Wetland International.

 

 

14 януари 2015 г.
Пресцентър РИОСВ - Враца