ЕКСПЕРТИ ОТ РИОСВ-ВРАЦА РЕАГИРАХА НЕЗАБАВНО ПО СИГНАЛ ЗА ИЗКОПНИ РАБОТИ

РИОСВ – Враца извърши незабавна проверка след постъпил сигнал за нерегламентирано извършване на изкопни работи в землището на с. Манастирище. Сигналът е подаден на 5 декември от кмета на община Хайредин. По време на проверката служители на инспекцията и са установили, че в землището на с. Манастирище са извършени изкопни работи от фирма „Дикистрой” ЕООД, гр. Монтана с цел нов подход към участъка на кариерата за добив на инертни материали. В момента на проверката не са представени документи, с които да се докаже целта на изкопни работи, както и документи за удостоверяване правото на добиване на инертни материали от намиращата с в близост кариера.

РИОСВ-Враца е дала три предписания, да се преустановят незабавно изкопните работи и изземането на хумус в землището на с. Манастирище, иззетите и натоварени в камиона земни маси да се върнат обратно на терена и да се извърши подравняване на нарушения участък. В екоинспекцията да се представят документи за собственост на техниката, с която се работи, договор за правото на добиване на инертни материали от кариерата и документи, удостоверяващи целите, за които се използват добитите инертни материали.

От страна на РИОСВ - Враца ще бъде извършена контролна проверка за изпълнението на дадените предписания.

 

 

06.12.2013 г.

Пресцентър РИОСВ – Враца