Експерти от РИОСВ-Враца провериха сигнал за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци

На 1.11.2016 г. от тел. 112 е получен сигнал за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци на брега на р. Ботуня, с. Краводер, общ. Криводол. Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ-Враца, на посоченото в сигнала място.

При направения обход по брега на р. Ботуня, в имот № 272, кв. 28, по плана на с. Краводер, общ. Криводол, е констатирано наличие на депонирани и подравнени строителни материали. Посоченият имот е закупен от частно лице от Община Криводол, с цел изграждане на търговски обекти и наличните строителни отпадъци ще бъдат използвани за подравняване на терена.

В момента на проверката не е констатирано наличие на смесени битови отпадъци, предпоставка за евентуално замърсяване.