Експерти от РИОСВ-Враца представиха дейността си пред ученици

Експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Враца запознаха ученици от СУ “Христо Ботев” с административната структура, функциите и задачите на екоинспекцията, компонентите и факторите на околната среда. Децата проявиха интерес към защитените територии и зони в региона, начина за извършване на контролните проверки и обектите, които се проверяват.

 

Откритият урок се състоя в информационния център на РИОСВ-Враца. Посещението е във връзка с училищен проект “Твоят час”, чиято цел е получаване на институционални знания и умения, кариерно ориентиране, запознаване с професиите и практически познания в областта на околната среда.