Експерти от РИОСВ – Враца изнесоха открит урок

В РИОСВ – Враца се проведе открит урок „Околна среда и климат“. В него участваха ученици от IX, X и XI клас на СУ „Отец Паисий“.  Училището  участва  в  проект „Климат и годишни сезони в Европа – нови хоризонти“, с партньори от Полша, Крит, Литва, Турция и Румъния.

 

Експерти от инспекцията  изнесоха  открит урок за въздуха,  причините за замърсяването му,  водещи до промени в климата, намаляването на озоновия слой и за начините за предотвратяване на негативните промени.

 

Беше представен и анимационния филм „Ози Озон“, показващ по достъпен за подрастващите начин значението на озоновия слой за живота на планетата. Филмът е продуциран от Екологичния видеоцентър на Сдружение „Природа назаем“.