Експерти от РИОСВ Враца и представители на Българската орнитологична централа извършиха ежегодния мониторинг на водолюбиви птици

Над 700 водолюбиви птици преброиха експертите на РИОСВ-Враца при извършване на ежегодния мониторинг. Най-голям брой бяха лиските и зеленоглавите патици. По време на преброяването бяха определени и видовете бяла и сива чапла, голям корморан и звънарка.

Наблюдението е извършено на 14 януари на територията на язовир “Дъбника”, по поречието на река Искър от с. Люти брод до с. Чомаковци и язовир “Еница”. Освен експертите от инспекцията, взеха участие и представители на Българска орнитологична централа и ПП “ Врачански балкан”.
Най-голямото струпване на водолюбиви птици от обходените водоеми беше наблюдавано на врачанския язовир.
По време на мониторинга експертите следиха и за наличието на нарушения. В разгара на ловния сезон те проследиха дали защитени от закона видове птици са обект на ловците. При констатиран обстрел на защитени видове птици, законът предвижда освен глобата от 100 до 5 000 лева и отнемане на ловния билет, като за малкия корморан се предвижда дори лишаване от свобода до 2 години. Експертите не са констатирали нарушения в тази част на проверката.
Преброяването се организира за 36 пореден път в цяла Европа и е официално приета методика за мониторинг в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. То се извършва едновременно на територията на цяла Европа и се организира от Wetland International.

 

 

20.01.2011 г.