Експерти от РИОСВ извършиха проверки през изминалата седмица

    26 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица

 

        Eксперти от РИОСВ – Враца извършиха 6 извънредни и 20 планови проверки в община Враца, Криводол, Бяла Слатина и Мездра в периода от 31 март до 7 април.

        Комплексни проверки са извършени на хипермаркетите от търговските вериги на „Пени“, „Лидл“ и Т-маркет“. За констатирани пропуски в документите по екологичното законодателство, на две от фирмите са дадени предписания.

Експертите от направление „Биологично разнообразие“ извършиха проверка на състоянието на 8 от вековните дървета, регистрирани на територията на областта. Сред вековните дървета са проверени летен дъб, бяла черница и бряст. Състоянието им е много добро, с изключение на един летен дъб, който ще бъде предложен за заличаване от Списъка на вековните дървета.

Две извънредни проверки, извършени по подаден сигнал и получена жалба, са приключили с даване на предписание. Сигналът е за изхвърлени отпадъци в района на с. Ракево. При извършената проверка, експертите установиха, че на изхода към с. Добруша има растителен и торов отпадък и незначителни количества битов отпадък. На кмета на с. Ракево е дадено предписание за почистването на района и недопускането му за повторно замърсяване.

Второто предписание е дадено на собственик на кравеферма в с. Лесура след получаване на жалба. При проверката експертите са констатирали, че на границата на имота му има разпилени бали. Предписанието е за тяхното почистване.

Предписание за почистване на замърсен терен по пътя към гр. Мездра е дадено на кмета на с. Люти дол след извършване на плановата проверка в района. Експертите са констатирали, че закритите сметища на с. Люти дол и Ребърково не се експлоатират.

При извършване на останалите проверки не са констатирани нарушения.

  

08.04.2014г.

Пресцентър РИОСВ - Враца