Експерти на РИОСВ – Враца установиха залпово замърсяване на р. Искър

          Експерти на РИОСВ – Враца и представители на общинската администрация в Мездра провериха на 25 септември 2015 г. сигнал за „жълто“ оцветяване на водите на река Искър при с. Брусен, община Мездра. Установи се, че повърхността на реката в участъка й след регулационните граници на населеното място до ВЕЦ „Брусен“ е покрита с фин слой оцветен в жълт цвят, без специфичен мирис. Извършен е оглед на реката в участъка й от вливането на р. Боденска бара до бента на ВЕЦ „Брусен“. От Регионалната лаборатория към ИАОС са взети водни проби при моста на с. Брусен и при бента на ВЕЦ-а. Измерените на място показатели показват, че разтвореният кислород на водните проби е близо 4 пъти по-нисък от този на водните проби от реката при моста, което се обяснява с образувания „запечатващ“ слой на повърхността на водата.

          За анализа на взетите водни проби от Регионалната лаборатория във Враца по показатели, характеризиращи вида на замърсяването, е необходимо допълнително технологично време.

          В момента на проверката не е констатиран източник на замърсяване, но с оглед характера на оцветяването, най-вероятно се касае за залпово изхвърляне на водоразтворим пигмент в реката. За установяване на източника на замърсяване и проследяване на състоянието на реката е извършена последваща проверка, при която е установено, че състоянието на водите е нормализирано без наличие на оцветяване.