Експерти на РИОСВ – Враца проверяват изпълнението на проекти от Националната кампания „За чиста околна среда – 2016 г.“

       Експерти на РИОСВ - Враца проверяват  изпълнението на проекти, получили финансиране в конкурса „Обичам природата - и аз участвам” 2016, който се провежда в рамките на Националната кампания „ За чиста околна среда – 2016 г“. Те се изпълняват от общини и кметства, както и училища, детски градини и обединени детски комплекси. Максималният размер средства за реализиране на проекти на общини и кметства е до 10 000 лева, а на училища и детски заведения – до 5 000 лева (с включено ДДС).  До момента са проверени 11 обекта, от които 5 училища и 6 кметства. Дейностите са изпълнени по най-добрия начин и в срок. 

РИОСВ – Враца  ще продължи проверките за изпълнение на проекти на общини и кметства, както и училища, детски градини, финансирани от ПУДООС.

Целта на кампанията е да се повиши екологичната култура и се следват съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, както и да се насърчи участието с доброволен труд на гражданите и младите хора в създаването на по-добра жизнена среда.