ЕКСПЕРТИ И УЧЕНИЦИ ИНСПЕКТИРАХА РЕКА ЛЕВА

Експерти от РИОСВ – Враца, съвместно с Регионална лаборатория – Враца демонстрираха вземане на водни проби от две точки на река Лева по случай Световния ден на водата. Шестокласниците от екоклуб “Детелини” към СОУ “Христо Ботев” научиха защо празнуваме 22 март, защо и как се извършва мониторинг на водите.

Първата точка на водовземане беше над село Згориград, където водата е категория 1 /от извора до първото населено място/. Показателите, които се изработиха на място от експерти на лабораторията бяха в норма. Втората точка на водовземане беше при местността “Железния мост” по пътя към село Бели извор. Там, водата от река Лева, която при извора е категория 1, вече минала през гр. Враца и според категоризацията е категория 3.

При второто водовземане участие взеха и учениците. Преслав взе водната проба, а Мила приготви измервателните уреди и отчете пробите. Показателите отново бяха в норма за категория 3.

След като бяха изработени пробите на място, експерти от акредитираната Регионалната лаборатория във Враца запознаха младите еколози с принципите за работа и апаратурата, с която се довършва физико-химичния анализ на пробите. 

РИОСВ – Враца продължава инициативите по отбелязване на Световния ден на водата 22 март и в четвъртък с открит урок в ОДЗ “Единство Творчество Красота” – Враца.

 

 

 

22.03.2011 г.