ЕКОЕКСПЕРТИ ВЗЕХА ПРОБИ ЗА АНАЛИЗ ЗА ГМО ВЪВ ВРАЧАНСКО

Екоексперти от Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца взеха проби за анализ за ГМО във Врачанско. На 13 юни /понеделник/ съвместно с експерти от Изпълнителната агенция по околна среда бяха взети проби за анализ за ГМО от 2 пункта на територията на областта. Пробонабирането се извършва на основание програма за взимане на проби от околна среда с цел анализ на генетични модификации.

Съгласно програмата през 2011г. на територията на РИОСВ – Враца попадат 2 пункта. Това са царевична нива в землището на гр. Бяла Слатина, стопанисван от “ЗЕТА” ООД и рапицова нива в землището на с. Три кладенци, стопанисвана от ЗКПТУ “Напредък”.

До момента пробонабиране за анализ на генетични маркери е извършено от други 10 пункта на територията на Инспекции в страната.

Експертите продължават работа до началото на октомври, когато е и последното пробонабиране. След това ще започне изготвянето на анализа.

Взимането на ГМО проби от обекти на територията на България ще се извърши за втори път, откакто в началото на 2010 година беше оборудвана специализирана лаборатория за анализ на генетично модифицирани организми.

 

 

17.06.2011 г.