ЕКОЕКСПЕРТИ ПРОВЕРИХА РЕКА МАЛЪК ИСКЪР ПО СИГНАЛ

              Експерти от РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал за наличие на умряла риба в река Малък Искър, в района на село Средни рът, общ. Роман.

След извършен оглед се констатира, че водите на реката са видимо бистри без следи от оцветяване. Установено е наличието на единични дребни екземпляри умряла риба. По информация на кметския наместник и жители на селото екземплярите умряла риба са забелязани още на 11 януари.

В района, на територията контролирана от екоинспекцията няма производствени предприятия или други потенциални замърсители на водни обекти.

Взети са водни проби за анализ от Регионална лаборатория – Враца.

 

 

14.01.2014 г.

Пресцентър РИОСВ - Враца