Екипът на РИОСВ – Враца ще се включи с инициативи в Европейската седмица на мобилността

Експерти от регионалната  инспекция ще проведат  открит урок  пред  второкласниците  от  СУ „Васил Кънчов“ във Враца. Темата  за  „Безопасно придвижване“ ще бъде представена с презентация, а след това децата ще рисуват  „Моето предпочитано превозно средство“.

Инициативите ще продължат и в ДГ „Славейче“ – гр. Криводол. Малчуганите ще бъдат запознати с видовете превозни средства, начините за предвижване и безопасността на движението.

РИОСВ – Враца ще проведе и вело и пешеходен поход по алеята, водеща до местността  Вратцата.

Кампанията „Европейска седмица на мобилността"' (ЕСМ) се провежда всяка година в периода 16-22 септември. В основата на кампанията е заложен принципът за насърчаване и въвеждане използването на устойчив градски транспорт, като по този начин инициативата популяризира и ползите за околната среда и здравето на хората, по-добрата визия на градовете и др.

Министерство на околната среда и водите в качеството си на национален координатор на ЕСМ, високо цени ежегодното участие на българските градове/обшини. като свидетелство за желанието на местните власти да подобрят качеството на живот на своите съграждани, като ограничат последствията от натоварения трафик, предоставяйки по-добри и екологични възможности за придвижване в градовете.