Доклад от комплексна проверка Специал ауто ЕООД, Бяла Слатина, 09.05.2014г.

Доклад от комплексна проверка Специал ауто ЕООД, Бяла Слатина, 09.05.2014г.