До 1 май се регистрират пунктове за изкупуване на живи охлюви

  Първи май е крайният срок, в който желаещите да разкрият пунктове за изкупуване на охлюви, могат да подадат уведомление в Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца. Регистрираните пунктове трябва да са оборудвани с хладно помещение за съхранение, подходящ амбалаж и транспорт на живите охлюви, калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви с диаметър на отворите 28 мм. Отговорниците на пунктовете са длъжни да връщат незабавно в природата маломерните охлюви, предадени при тях.
   Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви от природата за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително. Събират се два вида - лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia).
   През 2014 година бяха приети уведомления за разкриване на 42 пункта за изкупуване на охлюви на територията на областта.
   След изтичане на срока, в който се приемат уведомленията, лицата, които са извършили нарушение или не отговарят на посочените условия, подлежат на санкции съгласно Закона за биологично разнообразие.
Глоба от 100 до 1000 лева за физическо лице и от 200 до 5 000 лева за юридическо лице очаква всеки, който изкупува охлюви, без да е уведомил РИОСВ - Враца. За 2014 година експертите от РИОСВ - Враца не са констатирали нарушения на режима на изкупуване на видовете лозов и градински охлюв.

Пресцентър РИОСВ-Враца
23.04.2015 г.