ДО 1 МАЙ СЕ РЕГИСТРИРАТ ПУНКТОВЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ЖИВИ ОХЛЮВИ

Първи май е крайният срок, в който желаещите да разкрият пунктове за изкупуване на охлюви, може да подадат уведомление в Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца.

Изкупуването на охлюви може  да се извършва в периода 10 май - 30 юни. За целта  всеки  пункт трябва да е оборудван с хладно помещение, калибровано сито и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране на охлювите.

Броят на пунктовете е сравнително постоянен през последните години. През 2012 година бяха приети уведомления за разкриване на 32 пункта за  изкупуване на охлюви на територията на областта.

След изтичане на срока, в който се приемат уведомленията, лицата, които са извършили нарушение или не отговарят на посочените условия, подлежат на санкции съгласно Закона за биологично разнообразие.

 Глоба от 100 до 1000 лева за физическо лице и от 200 до 5 000 лева за юридическо лице очаква всеки, който изкупува охлюви, без да е уведомил РИОСВ - Враца. За 2012 година експертите от РИОСВ - Враца не са констатирали нарушения на режима на изкупуване на видовете лозов и градински охлюв.