Да мобилизираме планетата Земя

По случай отбелязването Деня на Земята-22 април, експерти от РИОСВ-Враца съвместно с ученици от у-ще “Свети Свети Кирил и Методий" гр. Враца  извършиха засаждане на 120 бр. дръвчета. Мероприятието е организирано със съдействието на община Враца, а посадъчния материал е доставен от Държавно горско стопанство  гр. Враца.

 Кампанията за засаждането на дръвчетата е организирана от вестник “24 часа” в партньорство с Министерството на околната среда и водите  и Министерството на Земеделието и храните под мотото ”Да мобилизираме планетата Земя”.


   

21.04.2012 г.