Да изчистим България за един ден

               За втора поредна година Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ е партньор на Кампанията “Да изчистим България за един ден”. В помощ на общините  са разпределени 35 000 чувала от ПУДОС към МОСВ спрямо отчетния брой доброволци.

За област Враца в рамките на националната Кампания са събрани 200 т. 980 кг. неопасни отпадъци и 255 т. строителни отпадъци от 18 826 участницика   в област Враца, от които 150 фирми,  15 неправителствените организации и 84 учебните заведения.

 Експертите от РИОСВ – Враца се включиха в мероприятието, като екоинспекцията почисти 6 замърсени участъка около пътя към местността «Речка», при което бяха напълнени повече от 50 чувала от 120 литра. В почистването се включиха също кмета и жители на с. Веслец.

Всички събития и активности са отразени на страницата на Кампанията www.daizchistim.bg.