“Да изчистим България за един ден” 2013

          Инициативата "Да изчистим България за един ден”, подета от bTV през пролетта на 2011 г., е част от световното движение Lets Do It World!, което стартира преди 4 години в Естония. Оттогава опитът "чистене на една държава за един ден" се предава от страна в страна. У нас над 322 000 души почистиха повече от 2500 мръсни зони и над 530 незаконни сметища в националната акция на 12 май 2012-а.

  И през тази година МОСВ остава традиционен партньор на “Да изчистим България за един ден”, като предоставя експертна и логистична подкрепа за участниците в почистването. На 20 април в РИОСВ-Враца ще има открит Зелен телефон, на който гражданите ще могат да получат компетентен отговор от експерт по управление на отпадъците на всички въпроси, свързани с вида на отпадъка и местата, на които може да бъде предоставен за разделно събиране и оползотворяване. Линиите ще бъдат отворени от 9 до 18 ч. Актуалните номера са: 092/ 629 211 РИОСВ-Враца. В деня на почистването в щабовете към областните управи ще има и дежурен експерт от съответната Регионална инспекция по околната среда и водите в помощ на участниците в кампанията.

     МОСВ ще помогне за своевременното прибиране на събрания боклук. За целта в периода 20-22 април е осигурен свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за всички транспортни средства, които се включват в инициативата. За тези дни общините са освободени от дължимата такса за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат реално насърчени да организират прибирането на отпадъка от своята територия. За да няма изостанали и неприбрани отпадъци от сборните пунктове, на 20 април и в следващите два дни след деня на кампанията, МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ще предостави ваучери за гориво на стойност 72  хиляди лева на областните щабове за тяхното окончателно извозване, където това се налага. Те ще бъдат изпратени на областните администрации в периода от 3 до 8 април с необходимите указания за начина на разходването и отчитане им.

    Министерството ще предостави безвъзмездно и 35 хиляди чувала и 35 хиляди чифта ръкавици на обща стойност 24 хиляди лева. Разпределението им ще бъде извършено според броя на участниците от отделните административни области в кампанията през миналата година.

    Близо две хиляди души - членове на екипите на централното управление на МОСВ и на Изпълнителната агенция по околната среда и на регионалните  структури на МОСВ в цялата страна ще се включат като доброволци. 

     Тази година за първи път картата на сайта: www.daizchistim.bg има и мобилно приложение за Android, както и нови функции – отбелязани са депата, на които ще се транспортират събраните отпадъци на 20 април. Добавено е и приложение за общините, което позволява да посочат места, на които има нужда от доброволци за чистене. По този начин хората лесно могат да се ориентират как да се включат в акцията и да проследят директно на картата дали и къде са осигурени чували и ръкавици. Общините ще могат да публикуват тази информация до 07.04.2013г.

       С тази кампания можем да привлечем хора да излязат, да се огледат, да почистят и най-вече  да не замърсяват повече!