Природна забележителностБожите мостове

Цели на обявяване: естествен скален мост

Местоположение:

Област: Враца; Община: Враца; Населено място: с. Лиляче, с. Чирен

Площ: 15  хектара

Документи за обявяване:

Заповед № 378 от 05.02.1964 г. на КГГП при МС, (ДВ, бр. 12/1966) 

Режим на дейности:

  1. Забранява се разкриването на кариери, събиране на камъни, копаене на пръст, събиране и унищожаване на пещерната фауна, влизането без разрешение в пещерите, чупенето на образуванията, драскането по стените и др.;
  2. Забранява се залесяването, по какъвто и да е начин на пещерите в районите на скалните образувания.

Природна забележителност „Божите мостове“ е уникална природна забележителност, намираща се на 15 км. северно от гр. Враца, близо до с. Лиляче.

Каменното чудо е образувано в продължение на много години от река Лиляшка, която си е пропрявала път през варовиковите скали и е изваяла този впечатляващ феномен. Представлява една извънредно красива и оригинална скална арка, която е получила името си от мест­ното население.

Тази каменна дъга свързва два бряга на карстова долина, състоища се от огромни каменни сводове и дебели и мощни колони, оформящи обширни зали, в които навлиза слънчева светлина. Отвора под каменния свод има височина към 20 метра и е широк около 25 метра, а тунелът е дълъг около 125 метра и в него има три езера.

Водата, която излиза от пещерата “Понора” и дава началото на карстовия извор Жабокрек образува Лиляшкия поток. Една част от водата отново се губи в „Тиганчето“, а друга част продължава надолу по долината и стига до Божите мостове.

Божите мостове е подходящ за посещения през всички сезони. Екопътеките са добре благоустроени и обезопасени и са чудесен повод да се порадвате на живопистта и романтиката, които ги заобикалят.