Белоглави лешояди загнездиха в резерват „Врачански карст”

          В началото на гнездовия сезон 2016 са установени първите две гнездящи двойки белоглави лешояди на територията на резерват „Врачански карст”. Там подобно събитие не е наблюдавано през последните 70 години. Мониторингът на гнездата е направен от Георги Стоянов, председател на Дружество за защита на хищните птици, който предполага наличието и на други размножаващи се двойки.

От началото до средата на 20 век белоглавият лешояд е бил сравнително често срещан вид в Северозападна България. Едно от местата на размножаване тогава са били скалните комплекси, които в момента попадат на територията на резерват „Врачански карст”. След средата на миналия век белоглавият лешояд изчезва като гнездящ вид, поради незаслуженото преследване от човека и силно намалялата хранителната база, особено домашните животни.