Бедстващ белоглав лешояд бе спасен във Враца

На дежурния телефон на РИОСВ – Враца в неделя постъпи сигнал от тел. 112 за намерена в безпомощно състояние хищна птица – белоглав лешояд. Намерената в двора на частен имот във Враца бе с маркировка на едното крило.

 

Експерти от РИОСВ информираха Дружеството за защита на хищните птици (ДЗХП), маркирали птицата и изпълнители на проекта „Възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид във Врачанска планина“. При обход на посочения район от съвместен екип, птицата бе открита и транспортирана в Спасителния център „Зелени Балкани“ в Стара Загора за установяване на състоянието й и лечение.

 

Белоглавият лешояд е защитен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, както и всички останали видове хищни птици.

Предвид значителното намаляване на популациите му през последните години, се финансират редица проекти, част от международна програма за опазване на лешоядните видове хищни птици на Балканския полуостров, един от които е горецитирания проект на ДЗХП.