53 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица

            Експерти от РИОСВ – Враца в периода от 14 до18 юли извършиха 11 извънредни и 42 планови проверки на обекти в община Враца, Оряхово, Хайредин, Мездра, Роман и Бяла Слатина.

          През изминалата седмица в РИОСВ – Враца са подадени три сигнала. След извършените незабавни проверки се констатира, че два от тях са неоснователни. По третия сигнал – за паднало щъркелово гнездо, са предприети действия на място по компетентност. Пет от извънредните проверки са на обекти с дадени предписания, като експертите на РИОСВ – Враца са констатирали тяхното изпълнение в срок. Извършени са три проверки на новооткрити обекти, като на единия от тях е дадено предписание за констатирани пропуски в изпълнението на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.

          При извършените 42 планови проверки са дадени 6 предписания. Експерти от направление “Управление на отпадъците” провериха състоянието на районите на населените места в община Хайредин. На кметовете на с. Манастирище, с. Михайлово и с. Габъре са дадени предписания за почистване на замърсени терени и недопускане на повторно нарушение.

          На отговорника на пункт за събиране на билки от община Оряхово е дадено предписание за представяне в екоинспекцията на Книга за изкупени, реализирани и налични количества билки.

          При останалите планови проверки, експертите на РИОСВ - Враца не са констатирали нарушения и пропуски в изпълнението на екологичното законодателство.

 

 

22.07.2014г.

Пресцентър РИОСВ - Враца