29 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица

                 За изминалата седмица експерти от РИОСВ – Враца извършиха 6 извънредни и 20 планови проверки на обекти в община Враца, Криводол, Хайредин, Мездра и Роман.
При извънредните проверки експертите са установили изпълнение на дадените предписания, като 4 от тях са свързани с почистване на замърсени с битови отпадъци терени в райони на населени места.
Комплексни проверки са извършени на “Хаджийски и фамилия” ООД и “Агро Стил 06” ЕООД в с. Градешница, “М и М” ЕООД, гр. Криводол и “Булгартрансгаз”ООД. Няма констатирани пропуски и нарушения в изпълнение на законодателните норми, касаещи чистотата на въздуха и водите, управлението на отпадъци, шум и екологични щети.
Експерт от РИОСВ – Враца взе участие в 4 проверки по планов график на ОД на МВР – Враца на складове за взривни вещества и средства за взривяване за граждански цели в областта. Не са констатирани нарушения относно съхранението на опасни химични вещества.
Извършени са проверки на състоянието на 7 вековни дървета в землищата на общини Мездра и Роман, като всички са заснети и със свалени GPS – координати. В Природна забележителност “Говедарника” в община Мездра също няма нарушения и следи от антропогенна дейност.


21.10.2014г.
Пресцентър РИОСВ - Враца