22 май - Международен ден на биологичното разнообразие (IDB)

          Темата на Международния ден на биологичното разнообразие, обявена за 2015 г. от Секретариата на Конвенцията за биологично разнообразие в гр. Монреал, Канада, е "Биоразнообразие за устойчиво развитие". Посланието отразява важността на усилията на всички държави, за създаване на цели за устойчиво развитие (SDGs), като част от Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (Post-2015) за периода от 2015-2030 г. и значението на биологичното разнообразие за постигане на устойчивото развитие.
          Изборът на темата подчертава приемането на Декларацията от Гангуон от министри и участници във висшия министерски сегмент на Дванадесетата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие в Ю. Корея през 2014 г. Декларацията от Гангуон подчертава значението и ключовия принос на Стратегическия план за биологичното разнообразие 2011 – 2020 г., неговите 20 цели от Аичи и Визията му до 2050 г. за Програмата на изпълнението на Целите за устойчиво развитие след 2015 на ООН. Декларацията приветства значението, дадено на биологичното разнообразие в заключителния документ на Откритата Работна група по Целите за устойчиво развитие. Декларацията прави връзка между изпълнението на Програмата след 2015 и други процеси, като например Рамковата помощ за развитие на ООН, Националните стратегии за биоразнообразието и планове за действие и др.
          В декларация, министрите призовават страните, правителствата, международни организации и заинтересовани страни да интегрират изпълнението на целите след 2015 в своите политики, като се обръща дължимото внимание на ключовата роля и приноса на жените в устойчивото развитие.
          В продължение на предишни практики, Секретариатът ще организира няколко събития по този повод, включително в седалището на ООН в Ню Йорк.
          Във връзка с гореизложеното, Изпълнителният секретар на Конвенцията за БР, г-н Браулио Ферейра де Суза Диаз покани страните и съответните организации, които вече са инициирани мероприятия в чест на Международния ден на биологичното разнообразие, да информират секретариата за проведените забележителни дейности, организирани от правителствени, неправителствени, научни организации или други организации, така че те да бъдат включени в специалните страници на уеб сайта на Конвенцията, посветени на тези тържества по цял свят http://www.cbd.int/idb/2015 /.
          България вече няколко години традиционно отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие. Основно инициативите са на регионално ниво, с участие на десетки ученици от различни възрастови групи, природолюбители, читалища и учени.