22 април 2016 г. - Световен ден на Земята "Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим"

Регионалната инспекция по околната среда и водите във Враца ще отбележи Световния ден на Земята  с  разнообразни инициативи. Той се отбелязва на 22 април.  Тази година мото на деня е „ Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим“. Събитията, посветени на деня :

  • 20 април, 10.30 часа, Информационен център на РИОСВ – Враца, прожекция  на документален филм за природата на резерват “Врачански карст” пред деца от ЦДГ „Дъга“ и беседа за дърветата;
  • 21 април, 10.00 часа, ЦДГ  „Слънце”, гр. Враца. Урок на открито с който ще запознаем децата с дърветата и тяхното значение за живота на нашата планета. Представяне на изложба, посветена на Деня на Земята и засаждане на дърво в двора на детската градина;
  • 22 април, 11.00 часа, ЦДГ „Българче”, филиал в кв. Бистрец, гр. Враца. Урок на открито за ролята на дърветата в живота на нашата планета. Еко-спектакъл, с който децата ще покажат своите познания за природата. Засаждане на дърво в двора на детската градина;
  • 22 април, 13.00 часа - Засаждане на дървета от екипа на РИОСВ – Враца в  кв. Бистрец
  • 22 април, 14.00 часа, НУ “Иван Вазов” - Ревю на дрехи, направени от отпадъчни материали. Състезание по разделно събиране на отпадъци. Пускане на балони с цветовете на земята и засаждане на дърво в двора на училището.

Световният ден на Земята се доближава до своята 50-та годишнина. Да бъде увеличен броя на дърветата по света, е първата от 5-те водещи цели, които се предприемат, със стартирането на обратното броене в чест на предстоящата годишнина. Сами по себе си и заедно, тези инициативи ще окажат значимо и измеримо въздействие върху Земята, и ще послужат като основа за осигуряване на по-чиста, по-здравословна и по-устойчива планета за всички нас.

Защо дървета?

Дърветата помагат в борбата с изменението на климата.

Те абсорбират излишния въглероден диоксид от атмосферата. В рамките на една година, около 4 дка залесени дървета абсорбират същото количество въглероден диоксид, което се продуцира от автомобил, изминал 26 000 мили (~ 42 000 км).

Дърветата ни помагат да дишаме чист въздух.

Дърветата поглъщат миризмите и вредните газове (азотни оксиди, амоняк, серен диоксид и озон) и филтрират фините прахови частици от въздуха, като ги прикрепят по листата и кората си.

Дърветата помагат на обществата.

Дърветата помагат на обществата да постигнат дългосрочна икономическа и екологична устойчивост, осигурявайки храна, енергия и доходи.

Призоваваме и вас да посадите дърво и така да помогнете за постигането на една от най-амбициозните цели – да бъдат засадени 7.8 милиарда дървета.

Повече информация за Световния ден на Земята и идеи как може да се включите, ще намерите на страницата на Деня на Земята http://www.earthday.org