22 април 2011 г. – „Милиард действия в зелено” за Деня на Земята

РИОСВ – Враца се включва с отбелязването на Деня на Земята – 22 април с 3 инициативи. Мероприятията ще започнат на 20 април със засаждане на фиданки червен дъб в две детски заведения в гр. Враца. В ОДЗ “Единство Творчество Красота” ще бъдат засадени дръвчета в двора на детското заведение от 9,30 часа. В 10,30 часа фиданки ще бъдат засадени и в ОДЗ “Слънце”.
Обявеният на 5 април конкурс “Промени облика си за 10 дни” също е във връзка с Деня на Земята и пролетното почистване. От 18 до 20 април комисия от експерти към Инспекцията ще направи оглед на входно-изходните пътища на всички общини в Областта и ще определи трите населени места, които са се справили най-добре с почистването и в най-кратки срокове са променили облика си. Първите трима победители, успели да направят първи стъпки за промяна, ще бъдат наградени на 21 април 2011 година.
 
Повече от 40 години на 22 април правителства, компании, неправителствени организации и милиони хора по целия свят се обединяват с обща отговорност за запазването на планетата. Тази година темата на Световния ден на Земята е „Милиарддействия взелено”. Тази тема признава правото на милиони индивидуални действия и фокусира вниманието върху личния принос на всеки човек в общия ни стремеж да живеем по устойчив начин.
Целта е да се регистрират един милиард действия за опазване на природата преди провеждането на Световната среща за Земята в Рио де Жанейро през 2012 година.
С над 45 милиона действия до този момент, „Милиарддействия взелено” е най-голямата екологична кампания в света, която вдъхновява и поощрява хората от всички националности, отделни индивиди и големи корпорации да извършат действие, което да помогне за намаляване на въглеродните емисии и да насърчава устойчивото развитие.
Каквото и да е действието, Денят на Земята е чудесен повод Вие да допринесете възможно най-много във вашата общност. Всички инициативи заедно не само ще окажат въздействие върху въглеродните емисии в света, но и ще покажат силата на малките всекидневни индивидуални действия в зелено.
При организирането и планирането на Вашето събитие по случай Деня на Земята, намерете начин да включите мотото на кампанията:„Милиарддействия взелено”. Това може да включва възможности за хората за извършат зелени дейности по време на събитието или хората да се ангажират да действат за опазването на околната среда в близко бъдеще. Така или иначе, се уверете, че действията са регистрирани в кампанията, така че милионите отделни зелени усилия да могат да бъдат точно отразени. Нека участници знаят, че те участват в най-голямото по рода си екологично движение, където всяко малко действие има значение.
За да регистрирате дейностите, посетете сайта на кампанията:
org, или намерете „Милиарддействия взелено” във Facebook, или Twitter. Онлайн регистрирането е лесно и отнема само минута. С хиляди събития и един милиард участници, с този Ден на Земята можем да покажем на света, че всяко малко екологично действие има значение.
Повече информация за кампанията може да бъде намерена на официалната интернет страница на адрес:http://www.earthday.org/earth-day-2011.