Министър Василева ще инспектира щетите върху околната среда, нанесени от МВЕЦ „Луна“

В 15,00 ч на 21 септември, сряда, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще направи инспекция на нанесените щети на околната среда от МВЕЦ „Луна“.

На 16 септември експертите на РИОСВ - Враца установяват, че река Ботуня е силно замърсена от тиня и наносни отложения и се усеща остра миризма. При проверката се констатира, че е извършено неправомерно изпускане на наносни отложения, натрупани във водното огледало над централата, чрез отваряне на дънните саваци. В резултат огромно количество тиня се оттича в реката и причинява задушаване на рибата. Тези констатации се потвърждават и от експертите на Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ – Плевен. На собственика на  ВЕЦ-а ще бъдат наложени най- високите санкции - от РИОСВ – Враца по Закона за опазване на околната среда и от  БДДР по Закона за водите.

БДДР е сезирала Районната прокуратура във Враца за проверка по съмнения за извършено престъпление от Наказателния кодекс.