19 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица

              Експерти от РИОСВ – Враца в периода 9-16 юни извършиха 4 извънредни и 15 планови проверки в община Мездра, Козлодуй, Мизия, Борован, Враца и Бяла Слатина.

          Дадени са шест предписания за констатирани пропуски в екологичното законодателство.

          При планови проверки в района на селата Търнава, Галиче, Алтимир и Търнак, община Бяла Слатина е констатирано, че в три на закритите сметища има депониран битов отпадък. Експертите на РИОСВ – Враца са дали предписания на кметовете на Търнава, Галиче и Търнак за почистването на замърсените терени и недопускане на повторното им замърсяване.

          При извършените проверки в направление “Управление на отпадъците” на осем обекта на територията на град Мездра, с. Бутан, гр. Мизия и с. Борован не са констатирани пропуски и нарушения.

          При извършения, съвместно с Регионална лаборатория – Враца към ИАОС, мониторинг на води на територията на селата Бутан, Борован и Чирен, са взети водни проби от различни обекти, които се анализират в лабораторията.

 

 

 

16.06.2014г.

Пресцентър РИОСВ - Враца