19 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица

          В периода 17-24 февруари експерти от РИОСВ – Враца извършиха проверки на 19 обекта във Враца, Оряхово и Криводол.

            Извършени са комплексни проверки на «Хидком» АД и «Агротехчаст” АД, град Оряхово, като не са констатирани нарушения. Останалите обекти са проверявани във връзка с “Управление на отпадъците”, по направления “Чистота на атмосферния въздух” и “Контрол чистота на водите”. При извършените проверки не са констатирани нарушения. При осъществен последващ контрол на фирма в с. Малорад, община Борован, е констатирано, че даденото предписание за представяне на документи, удостоверяващи състоянието на хладилни инсталации и платежни документи към колективни организации за продуктови такси, е изпълнено.

 
 

24.02.2014г.

Пресцентър РИОСВ - Враца