19 проекта от област Враца получават финансиране от ПУДООС за 2015 година

         Общо 19 проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Враца ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2015 г.” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Целта и на тазгодишната кампания е да се повиши екологичната култура и навлизането на съвременни тенденции в сферата на опазване на околната среда
В кампанията са подадени 1012 проекта от общини и кметства, от които са финансирани 234 за територията на цялата страна. До 10 000 лв. ще получат 9 общини и кметства на територията на РИОСВ – Враца:
1. Община Козлодуй за проекта „Благоустрояване на зона за отдих в община Козлодуй – създаване на зелена, сигурна и достъпна среда за нас и децата ни”.
2. Кметство с. Пудрия, общ. Криводол за проекта „Обичам природата и аз участвам”.
3. Кметство Долни Вадин, община Оряхово за проекта „Създаване на кът за отдих в село Долни Вадин, общ. Оряхово”.
4. Кметство Лесковец - община Оряхово за проекта „ Почистване и рехабилитация на парк за отдих и игри в с. Лесковец.”
5. Кметство Гложене - община Козлодуй за проекта „ Почистване и обособяване на зона за отдих в с. Гложене.”
6. Кметство Галово - община Оряхово за проекта „ Почистване и рехабилитация на парк за отдих и игри в с. Галово
7. Кметство Власатица - община Враца за проекта „Почистване, облагородяване на замърсени територии и изграждане на кът за отдих и спортуване в село Власатица.”
8. Град Бяла Слатина - Област Враца за проекта „Създаване на еко кът за малки и големи в ж.к. Сребреня.”
9. Кметство Паволче - община Враца за проекта „ Обичам природата - и аз участвам.”
В кампанията са подадени 1098 проекта от училища и ОДК, от които са финансирани 122 за цялата страна. До 5000 лв. ще получат 7 училища на територията на РИОСВ – Враца:
1. СОУ “Васил Левски”, гр. Роман за проекта „Еко - кът в училище”.
2. ПАГ “Никола Вапцаров” – гр. Бяла Слатина за проекта „Моето зелено училище”.
3. ОУ “Св.св. Кирил и Методий”, гр. Враца за проекта „Обичам природата и аз участвам”.
4. ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Малорад - община Борован, обл. Враца за проекта „Обичам природата и аз участвам”.
5. ОУ “Христо Ботев – гр. Мездра за проекта „Обичам природата на моя роден край”.
6. СОУ “Иван Вазов – гр. Мездра за проекта „Еко-кът вазовче”.
7. НУ “Св.св. Кирил и Методий”, гр. Оряхово за проекта “Възстановяване на зона за отдих и създаване на детски еко - кът в училищния двор”.
В кампанията са подадени 773 проекта от детски градини, от които са финансирани 121 в цялата страна. До 5000 лв. ще получат 3 детски градини на територията на РИОСВ – Враца:
1. ОДЗ “Славейче” - гр. Криводол за проекта „Еко площадка”.
2. ОДЗ “Незабравка”, гр. Мизия - обл. Враца за проекта „Обичам природата”.
3. ОДЗ №2 – гр. Мездра, област Враца за проекта „ Гласът на природата”.
Пълният текст на протокола с одобрените проекти е публикуван на интернет страницата на ПУДООС – http://pudoos.bg/ и на страницата на МОСВ – http://moew.government.bg.

Пресцентър РИОСВ - Враца
24.04.2015 г.