18 проекта от Врачанска област получават финансиране от ПУДООС

Общо 18 проекта на общини, кметства, училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини от област Враца ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2017 г.” Такъв е резултатът от  обявения от МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам”.

Кампанията е с бюджет 3, 5 млн. лв. и се финансира от ПУДООС. 2,3 млн. лв. са предвидени за общините и кметствата, а максималният размер на финансирането е 10 хил. лв. на проект. 1, 2 млн. лв. е бюджетът, заделен за училищата, детските градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси. Таванът на проектите им е 5000 лв.

В кампанията са подадени 1000 проекта от общини и кметства, от които са финансирани 232 за територията на цялата страна. До 10 000 лв. ще получат 9 общини и кметства на територията на РИОСВ – Враца. Това са: кметство Селановци, община Оряхово за проект Здраве и спорт в чиста околна среда в с. Селановци, община Криводол за проект  „Изграждане на площадка за открит фитнес в гр. Криводол“, кметство Габаре, община Бяла Слатина за проект „Еко парк Габаре, община Бяла Слатина“, кметство Кунино,община Роман за проект „Обичам природата и аз участвам  в с. Кунино, община Роман“, кметство Остров, община Оряхово за проект „Чиста околна среда – природа, здраве и спорт в с. Остров, община Оряхово“, община Мизия за проект „Реконструкция и модернизация на детска площадка в кв. Ново село, Мизия“, кметство Очин дол, община Мездра за проект „Обичам природата и аз участвам“, кметство Типченица, община Мездра за проект „Обичам природата и аз участвам в с. Типченица, община Мездра“, кметство Софрониево, община Мизия за проект „Зелено бъдеще от поколения за поколения в с. Софрониево, община Мизия“.

В кампанията са подадени 524 проекта от училища и ОДК, от които са финансирани 122 за цялата страна. До 5000 лв. ще получат 3 училища и 1 ЦПЛР на територията на РИОСВ – Враца. Те са ОУ „Свети Кирил и Методий“, с. Бутан, община Козлодуй за проект „Обичам природата и аз участвам“, СУ „Христо Ботев“, Враца за проект „Обичам природата и аз участвам в СУ „Христо Ботев“, ПГ „Алеко Константинов“, Мездра за проект „Екология в професионалното образование в ПГ „Алеко Константинов“, Мездра“ и  ЦПЛР Център за работа с деца, Враца за проект „Нашия двор – чист, приветлив и функционален, любимо място за деца, учители и родители“.

В кампанията са подадени 517 проекта от детски градини, от които са финансирани 122 в цялата страна. До 5000 лв. ще получат 5 детски градини на територията на РИОСВ – Враца: ДГ „Славейче“, община Криводол, област Враца за проект „Чиста земя щастливи деца в ДГ „Славейче“, община Криводол, област Враца, ДГ „Зора“, филиал „Звънче“, с. Струпец, община Роман за проект „Царство на игри в ДГ „Зора“, с. Струпец, ДГ „Щастливо детство“, Враца за проект „Зелено сърце“,  ДГ „Детски свят - база 2“, с. Згориград, община Враца за проект „Обичай природата, бъди здрав в ДГ "Детски свят - база 2“, с. Згориград“ и ДГ „Звънче“, Козлодуй за проект „Обичам природата и аз участвам в нея ДГ „Звънче“.

Пълният текст на протокола с одобрените проекти е публикуван на интернет страницата на ПУДООС – http://pudoos.bg/.