РИОСВ-Враца награди победителите в конкурс “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст“

РИОСВ-Враца награди днес на официална церемония победителите в конкурса “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст”, който се организира всяка година от екоинспекцията. В надпреварата участваха селата Паволче, Челопек, Бели Извор, Лютаджик, Згориград и квартал „Бистрец“.

Комисия от експерти на РИОСВ-Враца в областта на управлението на отпадъците и защитените територии, на 15 ноември извърши оглед в районите на населените места. По предварително зададени критерии беше направена оценка и бяха определени победителите.

Първа награда беше връчена на кмета на с Паволче, общ. Враца - Емил Василев, а втора и трета награда – на кметовете на селата Челопек и Бели Извор – Тихомир Тошев и Кирил Илиев.