Публична покана

Публична покана за Доставка на “Интерактивен екран (вътрешен) и компютър за интерактивен екран”, във връзка с изпълнение на проект “Дейности по устойчиво управление на резерват “Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-Враца”, финансиран по оперативна програма  “Околна среда 2007-2013г. “ с бенефициент РИОСВ-Враца.

Цялата документация за кандидатстване може да изтеглите от връзките по- долу.

 Документи за изтегляне:

Пълен текст на Публичната покана

Пълен комплект документи